PALAUTE - FEEDBACK

Press "Lähetä"- button to send message

Voit lähettää minulle palautetta tai vaikkapa kysymyksiä koskien
sivujani tai soittimia.Lisää nimesi ja e-mail-osoitteesi viestin loppuun.
Kiitos vaivannäöstäsi.

You can send me feedback or even ask questions concerning my
pages or my instruments. Add your name and e-mail-address at the end of the message.
Thank you!

 

Paluu - Back