PIELINEN PROTOTYYPPI JA HISTORIA - PIELINEN PROTOTYPE AND HISTORY

 

 

Prototyypin piirustusten teko alkuperäisten mittojen mukaan
Making drawings for the prototype, after taking measurements from the original instrument

Kannen ulkopuoli
Topsoundboard

Kannen sisäpuoli
Inside of topsoundboard